BUDOWA I
SPRZEDAŻ DOMÓW
Nasze aktualności
20/09
2016
15/09
2016

Wykaszanie poboczy dróg gminnych.

Wykaszanie mechaniczne poboczy dróg. Inwestor gmina Prażmów.
czytaj więcej
10/08
2016

Remont dróg gminnych.

Dostawy kruszywa drogowego 4-31,5mm wraz z wbudowaniem. Inwestor Gmina Prażmów.
czytaj więcej
21/06
2016

Budowa ulicy Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Łazy.

Zamawiający gm. Lesznowola. Długość opracowania inwestycji wynosi 1 151,91 m.
czytaj więcej
11/07
2016

Remont ulicy Jaśminowej w Górze Kalwarii

Remont ulicy Jaśminowej polegał na rozebraniu starej nawierzchni wykonaniu podbudowy i ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej.
czytaj więcej
15/06
2016

Remont ulicy Kraszewskiego w Konstancinie

Remont obejmował zdjęcie starej nawierzchni z mieszanki bitumiczno -asfaltowej, ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej.
czytaj więcej
12/05
2016

Wykaszanie pasa drogowego

Wykaszanie traw, chwastów i odrostów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Roboty drogowe wykonane za pomocą ciągnika z wykaszarką tylnoboczną i wysięgnikową.
czytaj więcej
20/10
2015

Budowa ul. Dąbrówki w Baniosze

Budowa ul. Dąbrówki o długości 83 m i szerokości jezdni 5 m. Droga wykonana z kostki brukowej 8 cm na podbudowie z kruszywa.
czytaj więcej
20/10
2015

Przebudowa ul. Długiej w Baniosze

Przebudowa ul. Długiej w Baniosze wraz z odwodnieniem i rozbudową istniejącej kanalizacji deszczowej
czytaj więcej
05/10
2015

Remont chodników przy ul. Żeglińskiego i ul. Markowskiego w Piasecznie

Profilowanie i zagęszcenie podłoża mieszanką niezwiązaną kruszywa 31,5 mm, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 8 cm na podypce cementowo-kruszywowej. Termin realizacji 30 dni.
czytaj więcej
15/09
2015

Utwardzenie terenu pod wykonanie miejsc parkingowych przy ul.Jarząbka w Piasecznie

Utwardzenie terenu pod wykonanie miejsc parkingowych przy ul.Jarząbka w Piasecznie Inwestor Gmina Piaseczno
czytaj więcej
23/07
2015

Budowa chodnika w miejscowości Dobiesz

Budowa chodnika w miejscowości Dobiesz inwestor Gmina Góra Kalwaria
czytaj więcej
08/06
2015

Budowa chodnika wzdłuż ul.Mariańskiej

Budowa chodnika wzdłuż ul. Mariańskiej w Górze Kalwarii inwestor Gmina Góra Kalwaria
czytaj więcej
30/05
2015

Dwukrotne koszenie i czyszczenie przydrożnych rowów

Dwukrotne koszenie i czyszczenie przydrożnych rowów, cieków postawowych oraz czyszczenie przepustów drogowych inwestor Gmina Piaseczno
czytaj więcej
04/05
2015

Remont ul. Płaczącej Wierzby, ul. Pieszej i ul. Pszczelej w Woli Gołkowskiej

Remont ul. Płaczącej Wierzby, ul. Pieszej i ul. Pszczelej w Woli Gołkowskiej - utwardzenie tłuczniem wraz z odwodnieniem inwestor Gmina Piaseczno
czytaj więcej
05/12
2014

Nowe zadanie inwestycyjne Budowa Al.Zgody w miejscowości Zgorzała

Budowa ulicy Aleja Zgody inwestor Gmina Lesznowola
czytaj więcej
04/11
2014

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr.722 – ul. Pod Bateriami

Remont chodnika ulica Pod Bateriami w Piasecznie inwestor Gmina Piaseczno
czytaj więcej
14/10
2014

Dostawa Kruszyw Drogowych

Zakup i dostawa materiałów do remontu dróg gminnych , Gmina Piaseczno.
czytaj więcej
Nasza galeria