WYKOPY
NASYPY
Nasze aktualności
15/06
2016

Remont ulicy Kraszewskiego w Konstancinie

Remont ulicy obejmował przebudowę ulic Kraszewskiego i Mostowej. Przebudowa polegała na usunięciu starej nawierzchni z mieszaki mineralno-asfaltowej, wykonanie nowej podbudowy ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej.wykonanie nowych chodników i powiązanie z istniejącymi. 

Nasza galeria