BUDOWA I
SPRZEDAŻ DOMÓW
Nasze aktualności
28/06
2017

Budowa ul. Korczunkowej w Głoskowie

Wytyczenie trasy i punktów sysokościowych

Mechaniczne profilowanie i zageszcenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Wykonanie podbudowy. 

Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej wraz uzupełnieniem i reprofilacją podbudoy.

 

Nasza galeria