WYKOPY
NASYPY
Nasze artykuły
30/10
2015

Roboty ziemne Warszawa

Roboty ziemne to zespół działań, który służyć ma odpowiedniemu przygotowaniu podłoża. Rozróżnia się różne rodzaje tego rodzaju prac, jest też wiele miejsc, w których możesz z nich skorzystać. Jeśli szukasz firmy, która wykonuje roboty ziemne, Warszawa wydaje się być miastem z rozbudowanym rynkiem tego rodzaju usług. Co wchodzi w zakres prac ziemnych i gdzie uzyskać pomoc w tym zakresie? O tym piszemy poniżej.

Rodzaje robót ziemnych

Zgodnie z powszechnie obowiązującą klasyfikacją, roboty ziemne podzielić można na 3 grupy:

  • roboty podstawowe (mikroniwelacje, wykopy przestrzenne, ostateczne ukształtowanie terenu)
  • roboty ziemne wykończeniowe (wyrównanie wykopów przestrzennych, nasypy, wyrównanie skarp, mikroniwelacja, rozkład roślinności i elementów architektonicznych)
  • roboty przygotowawcze i porządkowe (usunięcie darni i zieleni, wycinka, karczowanie, obrys budowli, odprowadzenie wód opadowych, prace porządkowe).

Wraz z rozwojem budownictwa, coraz częściej budynki osadzane są na gruntach słabonośnych o niekorzystnej budowli geologicznej oraz skomplikowanych warunkach geotechnicznych. W takiej sytuacji mierzyć się musimy z podłożami, które mają niewielką odporność na ścinanie i cechuje je wysoka ściśliwość. Istnieje wiele sposobów wzmacniania gruntów. Jakie podejmowane są w tym obszarze działania, jeśli chodzi o roboty ziemne? Warszawa jest miastem, gdzie stosuje się różne sposoby. My opowiemy o dwóch stosowanych przez Firmę Cermat Prodbet.

Wymiana gruntu i wzmacnianie

Wymiana gruntu jest metodą popularną od lat. W ramach jej praktykowania dochodzi do częściowej lub całkowitej wymiany gruntu: pod fundamentem lub na całym obszarze budowy, a także powyżej lub poniżej lustra wody gruntowej. Alternatywa dla wymiany gruntu jest jego wzmocnienie z użyciem geosyntetyków. Ich użycie zależne jest jednak od technologii produkcji, zastosowanych weń materiałów oraz właściwości powstałych geosyntetyków. Niektóre rodzaje geosyntetyków pomagają wzmocnić grunt dzięki właściwościom separacyjnym i ochronnym, inne są wytrzymałe na rozciąganie i w ten sposób potrafią wzmocnić podłoże. Wyżej wymienione sposoby od lat wykorzystywane są z powodzeniem w ramach prowadzonych przez Cermat Prodbet robót ziemnych w Warszawie. Zapraszamy!

Nasza galeria