ROBOTY DROGOWE
I INŻYNIERYJNE

ROBOTY DROGOWE

Naszą dewizą jest zapewnienie Klientowi pełnej obsługi począwszy od przygotowania wielobranżowej dokumentacji, aż do kompleksowej realizacji robót drogowych wraz z branżami towarzyszącymi. Jesteśmy firmą rozpoznawaną na rynku Warszawy i województwa mazowieckiego. 

Nasze usługi skupiają się na budowie nowych dróg, renowacji już istniejących szlaków. 

Prace drogowe realizujemy na

Każdy projetk związany z pracami drogowymi wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego bardzo istotne jest odpowiednie podejście inżynieryjne. Projekty drogowe często wymagają odpowiedniego opracowania kwesti dotyczących budowy lub modernizacji przepustów, budowy tuneli czy mostów. 

podbudowa drogi - kruszywo

Etapy prac drogowych

 

W ramach kompleksowych usług realizujemy inwestycje w zakresie robót drogowych w skład którycch wchodzi układanie drogowych instalacji sanitarnych, deszczowych i elektrycznych.

Doświadczenie, wysokij klasy urządzenia bogatego parku maszynowego sprawiają, iż jesteśmy w stanie zagwarantować najwyższą jakość usług przy umiarkowanych cenach.

 

Nasza galeria