WYKOPY
NASYPY
Nasze aktualności
10/04
2017

Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych w Konstancinie-Jeziornej

  1. Naprawy chodników, nawierzchni drogowych z urzyciem kostki betonowej.
  2. Naprawa nawierzchni z kostki kamiennej łupanej, granitu strzegomskiego.
  3. Naprawa nawierzchni z brukowca, otoczaka, kanienia narzutowego.
  4. Szlifowanie nawierzchni bitumicznej.
  5. Regulacja pionowa studzienek kanalizacji.
Nasza galeria