ROBOTY DROGOWE
I INŻYNIERYJNE
Nasze artykuły
30/10
2015

Wyburzenia rozbiórki Warszawa

Podjęcie decyzji o budowie nowego domu wiąże się często z koniecznością pozbycia się z działki starych, nierozebranych budynków. Stare zabudowania to kłopot, z którym uporać można się korzystając z możliwości jakie dają wyburzenia i rozbiórki. Warszawa jest miastem, w którym właśnie w ten sposób usuwa się z działki stare budynki. Jak to się odbywa od strony prawnej i technicznej? O tym poniżej.

Prawo o rozbiórkach i wyburzeniach

Zgodnie z literą prawa, istnieje, poza niektórymi wyjątkami, konieczność uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Pozwolenie to uzyskać można składając wniosek w Starostwie Powiatowym. Powinien być on dodatkowo wyposażony w zgodę właściciela na rozbiórkę, opis robót z nią związanych oraz zapewnienie o bezpieczeństwie osób i mienia podczas przeprowadzenia prac wyburzeniowych. Pozwolenia na rozbiórkę budynku nie jest konieczna, gdy nie potrzeba było w jego przypadku pozwolenia na budowę. Nie jest to również konieczne w przypadku obiektów gospodarskich, przydomowych oczyszczalni, etc.

Jak to się odbywa?

W procesie jakim jest rozbiórka budynku, możliwe jest zachowanie i późniejsze skorzystanie z uzyskanych tam materiałów konstrukcyjnych. W przypadku wyburzenia wszelkie elementy ulegają zupełnej, ręcznej lub maszynowej, dekonstrukcji. Podane wyburzeniu mogą być zarówno budynki domowe, jak również garaże, komórki, hale, altany, konstrukcje ogrodowe. Ważne, żeby czynności tego rodzaju powierzane były fachowcom, którzy dobiorą optymalną metodę rozbiórki i wyburzenia, a potem przeprowadzą wszystkie prace od początku do końca. Firma Cermat Prodbet w ramach oferowanych usług gwarantuje oprócz wyburzenia/rozbiórki w Warszawie i okolicach również działania związane z kuciem posadzek i fundamentów na zewnątrz, a także z wywozem gruzu po zakończeniu operacji. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Nasza galeria