MATERIAŁY
BUDOWLANE
Nasze aktualności
15/09
2015

Utwardzenie terenu pod wykonanie miejsc parkingowych przy ul.Jarząbka w Piasecznie

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie warstwy jezdnej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 8-31,5m gr.25 cm - 2543,50 m 2. Termin zamówienia 30 dni od daty zawarcia umowy.

Nasza galeria