SPRZEDAŻ
KRUSZYW
Nasze aktualności
20/10
2015

Budowa ul. Dąbrówki w Baniosze

Budowa ulicy Dabrówki w Banioesze zakończoną placem do zawracania. Konstrukcja w obudowie z krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem, podbudowa z zkruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie, na warstwie odsączajacej. grunt stabilizowany cementem. Nawierzchnia z kostki brukowej 8 cm. wykonana kanalizacja deszczowa z kolektorami oraz studzienki ściekowe. Termin realizacji 30 dni.    

Nasza galeria