WYKOPY
NASYPY
Nasze aktualności
11/07
2016

Remont ulicy Jaśminowej w Górze Kalwarii

Remont ulicy  polegał na rozebraniu zdegradowanej nawierzchni oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej z zachowaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych w celu sprawnego odwodnienia ulicy.

Nasza galeria