MATERIAŁY
BUDOWLANE
Nasze aktualności
18/08
2017

Budowa ul. Spacerowej w Baniosze

Budowa ulicy z kostki betonowej brukowej typu behaton na na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego stabilizownego mechanicznie .

Nasza galeria