ROBOTY DROGOWE
I INŻYNIERYJNE
Nasze aktualności
02/10
2017

Budowa ul. Jesionowej w Zalesiu Górnym

Budowa chodnika i wjazdów z kostki betonowej. Budowa sieci kanalizacujnej, teletechnicznej. Zagospodarowanie terenów zielinych.   

Nasza galeria