SPRZEDAŻ
KRUSZYW
Nasze aktualności
03/07
2019

Remont ul Sikorskiego w Piasecznie

Remont ul. Sikorskiego w Piasecznie obejmował prace odwodnieniowe, położenie nowej nawierzchni  bitumicznej, budowa oświetlenia ulicznego, założenie zieleńców. 

Nasza galeria